9 todella tunnneälykkäiden ihmisten tapaa

3.5.2020

Kun tunneäly ilmestyi ensimmäistä kertaa massoittain, se toimi puuttuvana linkkinä erikoiselle havainnolle: ihmiset, joilla oli keskimääräinen älykkyysosamäärä, suoriutuivat paremmin kuin korkeimman älykkyysosamäärän omaavat 70 % ajasta. Tämä epäkohta hämmensi, koska monet ihmiset olivat aina olettaneet, että ainoa menestyksen avain on älykkyysosamäärä. Vuosikymmenien ajan tutkimukset ovat osoittaneet, että tunneäly on kriittinen tekijä, joka erottelee loistavat suoriutujat loppujoukosta.

Kuinka paljon tunneäly vaikuttaa omaan ammatilliseen menestykseen? Vastaus on: paljon! Se on tehokas tapa keskittää energiaa yhteen suuntaan loistavilla tuloksilla. Totesimme, että tutkimistamme huippusuoriutujista 90 % oli korkea tunneäly. Voit olla huippusuoriutuja ilman tunneälyä, mutta mahdollisuudet ovat heikot.

Aineetonta tunneälyä on jokaisessa meissä. Se vaikuttaa käytökseemme, sosiaalisista tilanteista selviämiseen ja henkilökohtaisten päätösten tekemiseen. Tunneäly koostuu neljästä ydintaidosta, jotka jakaantuvat kahteen osa-alueeseen: henkilökohtainen osaaminen ja sosiaaliset taidot.

Henkilökohtainen osaaminen koostuu itsetuntemuksesta ja itsensä johtamistaidoista, jotka keskittyvät enemmän sinuun yksilönsä kuin vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Henkilökohtainen osaaminen on kykyä pysyä tietoisena tunteistasi ja hallita käytöstäsi ja taipumuksiasi.

  • Itsetuntemus on kyky havaita tunteista ja pysyä tietoisena niistä.
  • Itsensä johtaminen on kyky olla tietoinen tunteista ohjataksesi käyttäytymistä joustavasti ja positiivisesti.

Sosiaalinen osaaminen koostuu sosiaalisesta tietoisuudesta ja suhteiden hallintataidoista; sosiaalinen osaaminen on kyky ymmärtää muiden ihmisten mielialoja, käyttäytymistä ja motiiveja vastataksesi niihin tehokkaasti ja parantaaksesi suhteiden laatua.

  • Sosiaalinen tietoisuus on kyky tunnistaa muiden ihmisten tunteita ja ymmärtää, mitä todella tapahtuu.
  • Suhteiden hallinta on kyky käyttää tietoisuutta omista ja muiden tunteista hallitaksesi vuorovaikutusta onnistuneesti.

Huolimatta tunneälyn merkityksestä, sen aineeton luonne aiheuttaa, että käyttäytymismallien valinta voi olla todella vaikeaa. Joten olen analysoinut tietoja yli miljoonalta ihmiseltä, joita TalentSmart on testannut tunnistaakseen tapoja, jotka erottavat korkean älykkyysosamäärän omaavat henkilöt toisistaan.

 

1. He ovat aina positiivisia

Katso hetki uutisia ja huomaat, että se on loppumaton kierre sotaa, väkivaltaisia hyökkäyksiä, haurasta taloutta, konkurssiyhtiöitä ja ympäristökatastrofeja. On helppoa ajatella, että maailma on romahtamaisillaan. Ja kuka tietää? Ehkä se onkin. Mutta tunneälyiset ihmiset eivät murehdi siitä, koska he eivät murehdi asioita, joita he eivät voi hallita. He keskittävät energiansa kahteen asiaan, joihin he voivat vaikuttaa – huomioon ja vaivannäköön.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että optimistit ovat fyysisesti ja psyykkisesti terveempiä kuin pessimistit. He pärjäävät paremmin myös töissä. Muistuta itseäsi tästä seuraavan kerran kun negatiiviset ajatukset ottavat valtaa.

Lue myös: Jos läpäiset tämän testin, olet kekimääräistä älykäämpi

 

2. Heillä on vankka emotionaalinen sanasto

Kaikki ihmiset kokevat tunteita, mutta vain harvat voivat tunnistaa tarkkaan, milloin niitä ilmenee. Tutkimuksemme osoittavat, että vain 36 % ihmisistä pystyvät tähän, mikä on ongelmallista, koska tunteet ymmärretään usein väärin, mikä johtaa irrationaalisiin valintoihin ja haitalliseen toimintaan. Korkean älykkyysosamäärän omaavat hallitsevat tunteensa, koska he ymmärtävät niitä ja he käyttävät laajaa tunteiden sanavarastoaan tehdäkseen niin.

Kun monet ihmiset saattavat kuvailla olonsa ”huonoksi”, tunneälyiset voivat paikantaa, ovatko he ”ärtyneitä”, ”turhautuneita”, ”sorrettuja” vai ”ahdistuneita”. Mitä tarkempaa sanavalintaa käytät, sitä paremman kuvan annat tuntemuksistasi ja niiden aiheuttajasta.

Lue myös: Tutkimus – Älykkäimmät naiset ovat konimpia juomaan

 

3. He ovat vakuuttavia

Korkean älykkyysosamäärän omaavilla on hyvät tavat, empatiaa ja kiltteyttä sekä kyky puolustaa itseään ja luoda rajoja. Tämä taktinen yhdistelmä on ihanteellinen konfliktien hallinnassa. Kun useimmat ihmiset ovat ärtyneitä, heidän käyttäytymisensä on passiivista tai aggressiivista. Tunneälyiset ovat tasapainoisia ja jämäköitä ohjatessaan itsensä pois suodattamattomista tunnereaktioista. Tämä antaa heille mahdollisuuden neutraloida vaikeita ihmisiä ilman vihollisten luomista.

Lue myös: Vahvimmat ihmiset itkevät eokuvissa

 

4. He ovat uteliaita muista ihmisistä

Ei ole merkitystä, ovatko he introvertteja tai ekstroverttejä, tunneälyiset ovat uteliaita kaikista ihmisistä. Tämä uteliaisuus on empatiaa, yksi merkittävimmistä korkean älykkyysosamäärän yhdyskäytävistä. Mitä enemmän välität muista ihmisistä ja mitä he käyvät läpi, sitä uteliaampi tulet olemaan heistä.

Lue myös: 3 tieteellisesti todistettua tapaa lisätä onnellisuutta

 

5. He antavat anteeksi, mutta eivät unohda

Tunneälyisillä on motto ”Huijaa minua kerran ja häpeä; huijaa minua kahdesti ja häpeä minua.” He antavat anteeksi estääkseen kaunan, mutta he eivät koskaan unohda. Kaunan aiheuttamat negatiiviset tunteet ovat itse asiassa stressistä johtuvia. Stressillä voi olla tuhoisat vaikutukset terveyteen ja tunneälyiset tietävät, miten tämän voi välttää. Kuitenkin anteeksiantaminen ei tarkoita, että he antaisivat pahantekijöille toisen mahdollisuuden. Tunneälyiset eivät juutu itsensä kaltoinkohteluun, joten he antavat asioiden nopeasti olla ja suojaavat itseään määrätietoisesti tulevista vahingoilta.

Lue myös: 10 täysin epäitsekästä syytä asettaa rajoja

 

6. He eivät anna kenenkään rajoittaa iloaan

Kun tunnet iloa ja tyytyväisyyttä vertaillessasi itseäsi muihin, et enää hallitse omaa onnellisuuttasi. Kun tunneälyiset tuntevat onnistuneensa jossain tekemässään asiassa, he eivät anna kenenkään mielipiteen tai saavutuksen lannistaa sitä tunnetta. Muiden mielipiteet eivät muuta reaktioitasi, sinun ei tarvitse vertailla itseäsi muihin ja voit aina ohittaa muiden ihmisten mielipiteet.

Sillä tavoin, ei ole merkitystä mitä muut ihmiset ajattelevat tai tekevät, itsearvostuksesi tulee sisältäpäin. Riippumatta siitä, mitä muut ajattelevat sinusta jonain hetkenä, yksi asia on varmaa – et tule koskaan olemaan niin hyvä tai huono kuin he sanovat sinun olevan.

Lue myös: Tarinoita ystävällisistä teoista – pieniä isoja asioita

 

7. He tekevät asioista hauskoja

Tunneälyiset tietävät tarkalleen, mikä tekee heidät iloisiksi ja he toimivat jatkuvasti tuodakseen tätä iloisuutta kaikkeen tekemäänsä. He muuttavat monotoonisen työn leikiksi, kulkevat pitkän matkan tehdäkseen ihmiset iloisiksi ja pitävät taukoja nauttiakseen rakastamistaan asioista riippumatta siitä, kuinka kiireisiä he ovat. He tietävät, että tämä hauskanpito auttaa stressin hallinnassa ja pysyvän sietokyvyn rakentamisessa.

Lue myös: 12 lausetta, jotka ovat muuttaneet ihmisten elämiä

 

8. Heitä on vaikea loukata

Jos sinulla on vahva tunne siitä, kuka olet, kenenkään on vaikea sanoa tai tehdä jotain, joka saa sinut hämilleen. Tunneälyiset ovat itsevarmoja ja avoimia, mikä luo heille melko paksun ihon.

Lue myös: Mitä rakastamasi ihmiset todella haluavat sinulta

 

9. He tukahduttavat negatiivisen itselleen puhumisen

Suuri askel tunneälyn kehittämisessä liittyy negatiivisen itselleen puhumisen lopettamiseen. Mitä enemmän pohdit negatiivisia ajatuksia, sitä enemmän valtaa annat niille. Useimmat negatiivisista ajatuksistamme on juuri sitä – ajatuksia, ei faktoja. Voit lopettaa sisäisen äänesi negatiiviset ja pessimistiset asiat kirjoittamalla ne ylös. Kun olet käyttänyt hetken hidastaaksesi ajatustesi negatiivista hetkeä, sinusta tulee järkevämpi ja selvempi arvioidessasi niiden paikkansapitävyyttä.

Voit luottaa, että väitteesi eivät ole totta jos käytät sanoja kuten ”ei koskaan”, ”pahin”, ja ”koskaan”. Jos väitteesi vaikuttavat paperillakin faktoilta, näytä ne ystävällesi ja katso, onko hän samaa mieltä kanssasi. Sitten totuus varmasti paljastuu.

Lue myös: 10 asiaa, joissa ei introvertin mielestä ole mitään järkeä

 

Yhteenveto

Toisin kuin älykkyysosamääräsi, tunneäly on muokattavissa. Kun harjoitat aivojasi toistuvasti harjoittelemalla tunneälykkäitä käyttäytymismalleja, aivosi muodostavat väyliä tehdäkseen niistä tottumuksia. Ennen pitkää alat vastata ympäristöösi tunneälyllä ilman ajattelemista. Ja kun aivosi vahvistavat uusia käyttäytymismalleja, vanhat ja tuhoisat käyttäytymismallit unohtuvat.

Lue lisää: lifestyle & vapaa-aika uutisia

Lähde: Huffington Post
Lähde: Artikeklikuva / Pixabay