Tutkimus: älykkäät naiset juovat enemmän

4.5.2021

Korkeakoulututkinnon hankkineet juovat kaksi kertaa todennäköisemmin päivittäin ja he myös myöntävät todennäköisemmin juovansa liikaa. Koulutuksellisien saavutusten ja alkoholin kulutuksen välille on voitu tehdä samankaltainen linkki myös miehissä, mutta korrelaatio ei ole yhtä vahva.

 

Näihin löydöksiin päätyi kattava, London School of Economicsissa tehty tutkimus, jossa tutkijat seurasivat tuhansien 39-vuotiaiden miesten ja naisten elämää, jotka ovat kaikki syntyneet Yhdistyneissä Kansakunnissa samalla viikolla vuonna 1970. Raportti kertoo: ”Mitä koulutetumpia naiset ovat, sitä todennäköisemmin he juovat alkoholia useimpina päivinä ja myöntävät ongelmansa juomistottumuksessaan. ”Paremmin koulutetut ihmiset näyttäisivät olevan niitä, jotka näyttävät kaikkein ongelmallisinta mallia alkoholin kulutuksessa.”

 

Naisten alkoholin kulutuksen voi jopa ennustaa heidän koulussa tekemiensä testien perusteella, jolloin he olivat vain 5-vuotiaita. Naiset, jotka saavuttivat ”keskiverron” tai ”korkean” tuloksen testissä ollessaan vain koulutyttöjä, tulevat jopa 2.1 kertaa todennäköisimmin juomaan päivittäin aikuisina.

LUE MYÖS: 6 MERKKIÄ, JOTKA KERTOVAT, ETTÄ JUOT LIIKAA

 

Tämän raportin kirjoittajat, Francesca Borgonovi and Maria Huerta, esittävät monia mahdollisia syitä siihen, miksi korkeammin koulutetut naiset juovat enemmän. Heillä on tapana saada lapsia vasta myöhemmin ja tämä viivyttää heidän velvollisuuksiaan vanhempana. Heillä voi olla aktiivisemmat sosiaaliset elämät tai he saattavat työskennellä miesten dominoimissa työpaikoissa, joissa on erilainen juomiskulttuuri. He ovat saattaneet tyttöinä kasvaa keskiluokkaisissa perheissä ja nähneet vanhempiensa juovan säännöllisesti.

 

Tämän pitkäaikaisen tutkimuksen aikana, LSE-tiimi seurasi kaikkia Britanniassa samalla viikolla vuonna 1970 syntyneitä ja kyselivät kysymyksiä heidän elämäntavastaan säännöllisesti. Niiden ihmisten määrä, joiden tiedot olivat saatavilla, vaihteli tutkimuksen aikana 9665 ja 17287 välillä. Tutkijat pitivät kirjaa jokaisen yksilön koetuloksista ja heidän koulutuksellisten saavutustensa tasosta sekä heidän vastauksistaan säännöllisesti pidettäviin kyselyihin, joissa heiltä kyseltiin kysymyksiä, kuten ”Oletko ikinä ajatellut, että sinun pitäisi vähentää juomista?” ja ”Oletko ikinä juonut heti ensimmäisenä asiana aamulla, jotta voisit hallita hermoiluasi tai päästä krapulastasi eroon?”

nainen_fokaa2

 

Naiset, joilla on joitain koulutuksellisia loppututkintoja, juovat useimpina päivinä 71 prosenttia todennäköisemmin, kuin ne naiset, joilla ei ole loppututkintoja. Korkeakouluista loppututkintonsa saaneet naiset tekevät näin 86 prosenttia todennäköisemmin. Korkeammin koulutetuilla naisilla on 1.7 kertaa todennäköisemmin alkoholiongelma, kuin heidän vähemmän koulutetuilla ikätovereillaan kyselyvastaustensa perusteella. Naisilla, jotka saivat hyviä pisteitä kokeista koulussa, on korkeampi riski kehittää alkoholiongelma. Naiset, jotka saivat keskivertoja tai hyviä tuloksia lapsuuden kokeistaan, joivat 2.1 kertaa todennäköisemmin drinkin useimpina päivinä, kun taas samankaltaisia tuloksia saaneet miehet, tekivät näin vain 49 prosenttia todennäköisemmin.

LUE MYÖS: OLUENJUONNILLA MYÖNTEISIÄ TERVEYSVAIKUTUKSIA

 

”Molemmat, miehet ja naiset, jotka saavuttivat hyviä tuloksia testeissään 5- ja 10-vuotiaina, hyväksikäyttävät alkoholia merkittävät todennäköisemmin, kuin testeissä huonosti menestyneet yksilöt,” kiteyttää raportti Social Science and Medicine aikakausilehdessä. Tutkimuksen mukaan huomattava osa koulutuksellisesta efektistä johtuu todennäköisesti korkeammin koulutettujen naisten monista mahdollisuuksista ja heidän taipumuksistaan keskiluokkaiseen elämäntapaan, joka altistaa heidät alkoholia suosiville olosuhteille.

 

”Syyt koulutuksen ja juomistottumuksien korrelaatiolla saattavat sisältää: intensiivisemmän sosiaalisen elämän, joka rohkaisee alkoholin käyttöön; vahvemman sitoumuksen perinteisiin miesten elämänaloihin, alkoholin käytön ja hyväksikäytön kasvava sosiaalinen hyväksyntä; yleisempi altistuminen alkoholinkäytölle nuoruusvuosina; ja lastenhankinnan viivytys ja sen vastuualueet korkeammin kouluttautuneiden joukossa,” sanoo raportti.

 

Alcohol Concern –hyväntekeväisyysjärjestön edustaja kommentoi löydöksiä: ”Tämä nostaa esiin huolenaiheita, joita on käsiteltävä. Korkeakoulujen loppututkintoja omaavilla ihmisillä on enemmän käytettävissä olevia tuloa ja olemme huomanneet kasvavan trendin juuri työskenteleville naisille suunnatussa viinin markkinoinnissa. Alkoholia hyväksikäyttävillä ihmisillä on suuremmat riskit moniin terveysongelmiin, kuten syöpä, maksakirroosi, keuhkotaudit, sydän- ja verisuonitaudit sekä mielenterveydelliset ja käyttäytymisongelmat.”

 

LUE LISÄÄ: LIFESTYLE JA VAPAA-AIKA -UUTISIA

 

Lähde: Telegraph

Artikkelikuva: Unsplash / Justin Aikin

Sisältökuva: Pixabay