Nämä parisuhteen piirteet paljastavat, kestääkö suhteesi

3.6.2020

Uudessa tutkimuksessa on havaittu parisuhteiden jakautuvan neljään ryhmään, joiden mukaan voi tehdä paljon päätelmiä parisuhteen kestämisestä.

Illinoisin yliopiston tutkija Brian Ogolsky luokitteli pariskuntia sen mukaan, kuinka paljon ja miksi heidän halukkuutensa mennä naimisiin on muuttunut ajan myötä.

Kun aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty parisuhteissa oleviin yksilöihin, Ogolsky halusi keskittyä parisuhteisiin kokonaisuutena ja ottaa vielä sosiaalisen median soppaan mukaan.

 

Dramaattiset, konfliktihakuiset, sosiaaliset ja kumppanikeskeiset suhteet

Professori Ogolsky seurasi 376 naimatonta 20-30-vuotiasta pariskuntaa yhdeksän kuukauden ajan.

Hän luokitteli parisuhteet neljään tyyppiin: dramaattiseen, konfliktihakuiseen, sosiaaliseen ja kumppanikeskeiseen.

12 prosenttia tutkimuspareista oli konfliktikeskeisiä. Tähän ryhmään kuuluneet parit riitelivät eniten, mutta suhteet olivat silti vahvempia kuin dramaattisilla pareilla.

19 prosenttia pareista luokiteltiin sosiaaliseen ryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että näihin pariskuntiin vaikutti vahvasti sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen media.

Kumppanikeskeisissä suhteissa kumppanit nostavat kumppaninsa kaiken muun edelle, mutta tämä suhtautuminen voi muuttua ajan myötä. 30 prosenttia tutkimuspareista kuului tähän ryhmään.

Tutkimuksessa myös havaittiin, että ”tällä ryhmällä oli erilaisia lähestymistapoja tärkeisiin suhdetekijöihin, kuten tyydytykseen, rakkauteen, avioliittohuoliin ja vapaa-aikaan.”

 

Kumppanikeskeiset päätyvät todennäköisimmin naimisiin

Pariskuntien sitoutuneisuutta mennä naimisiin seurattiin kuvaajilla, joihin jokainen tutkittava merkkasi yhdeksän kuukauden ajan sellaisia päivämääriä, jolloin heidän sitoutuneisuudessaan tapahtui muutoksia. Kyse saattoi olla esimerkiksi riidoista tai eroista mieltymyksissä.

Tutkijat käyttivät näitä kaavioita haastattelujen lisäksi analysoidakseen jokaisen pariskunnan todennäköisyyttä mennä naimisiin.

Tuloksista havaittiin, että yhdeksän kuukauden jälkeen dramaattisen ryhmän pariskunnat olivat herkimpiä eroamaan.

Sosiaalisen ryhmän pariskunnat altistuivat eniten sosiaalisen median vaikutuksille, mutta heidän sitoutumisensa avioliiton aloittamiseen muuttui vähiten tutkimusjakson aikana.

Kumppanikeskeisessä ryhmässä näkyi eniten positiivista kanssakäymistä kumppanien kesken. Ryhmän jäsenet pysyvätkin todennäköisimmin yhdessä ja menevät naimisiin.

Kaiken kaikkiaan tutkijat havaitsivat, että säännölliset sitoutumistason laskut – joita oli erityisesti havaittavissa konfliktihakuisessa ryhmässä – laskevat avioliiton syntymisen todennäköisyyttä.

 

Lue myös: 9 vinkkiä, joilla saat avioliittosi kestämään koko loppuelämän

Lue lisää: seksi & romantiikka uutisia

Lähde: Independent.co.uk
Lähde: Artikkelikuva: Unsplash / Priscilla Du Preez