Naiset ovat onnellisempia 85-vuotiaina leskinä, kertoo tutkimus

24.1.2018

Naiset ovat tyypillisesti onnettomampia kuin miehet 85-vuotiaiksi asti, kertoo uusi tutkimus. Psykiatrien mukaan tulos voi johtua siitä, että naiset ovat usein leskiä jo 85 vuoden iässä.

8000 brittiä tutkineessa tutkimuksessa havaittiin myös, että naiset kärsivät vakavista terveysongelmista elämänsä aikana miehiä useammin.

 

Naisen onnellisuusaste laskee keski-iän jälkeen

Erot korostuivat erityisesti psyykkisen terveyden osalla; 28 prosenttia 16-24-vuotiaista naisista kertoi kärsineestä psyykkisistä ongelmista, kun taas vain 16 prosenttia saman ikäisistä miehistä oli potenut psyykkisiä vaivoja.

Ero kuitenkin kaventuu iän karttuessa; 18 prosenttia niin 25-34-vuotiaista miehistä kuin naisistakin ilmoitti kärsineensä psyykkisistä ongelmista.

Naisten saavuttaessa keski-iän, onnellisuusaste laskee jälleen; 24 prosenttia 45-54 -vuotiaista naisista on psyykkisesti sairaita.

Tutkimuksessa kysyttiin tutkittavilta 12 kysymystä liittyen itseluottamukseen, hermostuneisuuteen ja unenlaatuun.

Jos tutkittava sai 4 pistettä tai enemmän kahdestatoista, luokiteltiin hänet todennäköiseksi mielisairaaksi.

 

Naiset onnettomampia suuremman kotityövastuun takia

Psykiatri Kate Lovett arvelee naisten olevan onnettomampia miehiä suuremman kotityövastuun takia.

Vastuu laskee usein iän karttuessa, kun lapset muuttavat kotoa eikä kotitöitä tarvitse enää tehdä niin paljoa.

Vaikka naiset ovatkin tilastollisesti herkempiä masentumaan, Lovettin mukaan asia on oikeasti päinvastoin erityisesti yli 85-vuotiaiden sinkkujen osalla. Ikääntynyt sinkkumies nimittäin vaipuu masennukseen todella helposti.

 

Lue myös: Sori miehet – vaimon onnellisuus on tärkeämpää kuin teidän.

Lue lisää: terveys & hyvinvointi uutisia

Lähde: Independent.co.uk
Lähde: Artikkelikuva: Unsplash / Tiago Muraro