Tutkimukset todistavat: miehet ovatkin naisia parempia navigoimaan

20.6.2018

Naisten ja miesten suunnistustaidot ovat vakiopuheenaihe pariskuntien välillä, mutta nyt tutkijat ovat löytäneet vastauksen tähän ikuisuuskysymykseen. Miehet ovatkin ilmeisesti selvästi naisia tehokkaampia suunnistajia.

 

Miehet käyttävät todennäköisemmin oikoteitä

Tuoreen, Kalifornian yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan miehet löytävät kohteensa naisia nopeammin ja tehokkaammin.

Syy löytyy siitä, että miehet käyttävät todennäköisemmin oikoteitä, kun taas naiset pysyttäytyvät vanhoissa ja toimiviksi todetuissa reiteissä.

Tutkimuksessa miehiä ja naisia pyydettiin löytämään oikea reitti tietokoneella järjestetyssä suunnistustestissä käyttäen näppäimistöä ja hiirtä.

Kokeen alussa jokaiselle tutkittavalle näytettiin yksinkertainen ja pitkä reitti sokkelon läpi, joka ohitti useita tunnistettavia maamerkkejä.

Seuraavaksi tutkittavia pyydettiin löytämään tiensä tiettyihin paikkoihin sokkelossa, jotta nähtäisiin, käyttäisivätkö he heille opetettua reittiä vai hyödyntäväisitkö he heille näytettyjä maamerkkejä etsiäkseen nopeamman reitin oikeaan paikkaan.

Miehet pääasiassa valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon ja täten löysivät päämäärän keskimääräisesti naisia nopeammin.

Vaikka monet naiset olivatkin aivan yhtä nopeita kuin parhaat miehet, isompi osa naisista eteni vanhan ja tutun, mutta hitaamman reitin kautta.

 

Videopelien pelaaminen saattaa vaikuttaa tutkimustuloksiin

Tutkimuksen seuraavassa osassa tutkijat pyysivät uusia koehenkilöitä navigoimaan elektronisessa sokkelossa, mutta joillekin heistä ei esitetty ollenkaan maamerkkejä.

Tällä pyrittiin selvittämään, kuinka eri sukupuolien edustajat hyödyntävät maamerkkejä sijoittumisessa.

Tutkimuksen vetäjä, Alexander Boone kertoo: ”Kuten oletimme ensimmäisen testin perusteella, nämä tutkimukset todistavat miesten käyttävän enemmän oikoteitä, mikä johtaa nopeampaan liikkumiseen.

“Miehet olivat molemmissa testeissä huomattavasti naisia tehokkaampia.”

Koska tutkimus toteutettiin tietokoneella, kysyivät tutkijat koehenkilöiltä myös heidän videopelihistoriaansa.

Tutkijat myöntävät, että alkuesittelyllä saattoi olla vaikutusta lopullisiin tuloksiin.

”On mahdollista, että eroavaisuudet sukupuolien välillä juontuu siitä, että miehet pelaavat yksinkertaisesti enemmän videopelejä,” Boone spekuloi.

Boonen mukaan seuraava vaihe on toistaa tutkimukset oikeassa maailmassa, jotta tuloksia voitaisiin vahvistaa.

 

Lue myös: Totuus naisten monimutkaisesta suhteesta teknologiaan

Lue lisää: lifestyle & vapaa-aika uutisia

Lähde: Daily Mail
Lähde: Artikkelikuva: Unsplash / Janis Oppliger