Tutkimus paljastaa – ihmiset, jotka arvostavat aikaa enemmän kuin rahaa, ovat onnellisempia

20.1.2018

Rahaa tai sen puutetta pidetään usein yhtenä eniten stressiä aiheuttavista asioista elämässä. Uuden tutkimuksen mukaan kuitenkin ne ihmiset, jotka antavat rahaa enemmän arvoa ajalle, ovat keskimäärin onnellisempia kuin muut.

Nämä tulokset todistavat, että sillä ei käytännössä lopulta ole merkitystä, onko henkilöllä enemmän rahaa vai aikaa. Sen sijaan sillä, miten henkilö suhtautuu aikaan ja rahaan, on väliä. Rahan määrästä riippumatta ihmiset, jotka arvostavat enemmän aikaa kuin rahaa, ovat yleisesti onnellisempia.

 

Kyse on siitä, mille asioille ihmiset antavat arvoa

Pennsylvanian yliopiston tutkijat kysyivät yli 4400 ihmiseltä yksinkertaisen kysymyksen: Kumpaa haluat enemmän – aikaa vai rahaa? Osallistujia pyydettiin myös vastaamaan kysymyksiin koskien heidän onnellisuustasojaan.

Tutkimusryhmä havaitsi, että suurin osa ihmisistä – 64 prosenttia – halusi enemmän rahaa, mutta ne, jotka halusivat enemmän aikaa, olivat onnellisempia. Tästä voimme päätellä, ettei loppujen lopuksi ole kyse siitä, mitä ihmisillä on, vaan siitä, mitä he haluavat ja mille he antavat enemmän arvoa.

“Sillä on merkitystä, miten ihmiset arvostavat kutakin resurssia,” tutkimusryhmä kertoo. ”Riippumatta siitä, kuinka paljon resursseja ihmisellä on käytössään, onnellisuus syntyy siitä, mitä ihminen haluaa.”

 

Lue myös: Raha ei tuo onnea – seksi ja uni sen sijaan tuo

 

Vanhemmat ihmiset arvostavat nuoria enemmän aikaa

Tutkijat löysivät myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia tutkittavista, jotka halusivat enemmän aikaa. Keskimäärin he olivat vanhempia kuin ne, jotka halusivat enemmän rahaa, mikä kuulostaa järkevältä. Onhan heillä todennäköisemmin elämissään todellisia aikasyöppöjä, lapsia.

Vanhemmat tutkittavat tekivät myös todennäköisemmin enemmän töitä ja näin ollen omasivat enemmän rahaa. Koska rahaa voi olla jo aivan riittävästi pitkän työuran jälkeen, haluaisivat he mieluummin enemmän aikaa.

Nämä havainnot herättävät kysymyksen siitä, että syntyykö onnellisuus lopulta siitä, haluaako enemmän aikaa vai siitä, että omaako jo riittävästi rahaa.

Eräs tutkijoista, Hal Hershfield vastaa: “Kontrolloimalla tilastollisesti jo valmiiksi olemassa olevia varallisuustasoja voimme huomata, että ajan suosimisella rahan edelle on suurempi vaikutus onnellisuuden kannalta kuin sillä, omaako enemmän rahaa.”

Mistä voidaankin päätellä, että riippumatta tulotasoista, ihmiset ovat onnellisempia, jos he nostavat ajan rahan edelle.

 

Tuloerot saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin

Samasta aiheesta on tehty myös aikaisempi tutkimus:

Kanadalaisessa yliopistossa kysyttiin yli 4600 ihmiseltä heidän preferensseistään rahan ja ajan suhteen. Tutkittavat jakautuivat käytännössä kahtia niihin, jotka suosivat enemmän rahaa ja niihin, jotka suosivat enemmän aikaa. Vanhemmat tutkittavat suosivat muita todennäköisemmin aikaa. Myös kanadalainen tutkimusryhmä havaitsi, että ne, jotka arvostivat aikaa enemmän kuin rahaa, ovat onnellisempia.

Tulokset olivat siis lähes samanlaisia, mutta tässä tuoreimmassa tutkimuksessa otettiin tarkemmin huomioon tutkittavien ikä ja varallisuus.

Tutkimuksesta on kuitenkin otettava esiin yksi olennainen asia. Siinä ei mainita, tutkittiinko tutkimuksessa ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella.

Onkin syytä epäillä sitä, että ihmiset, joilla ei välttämättä ole varaa perusasioihin, kuten veteen, ruokaan tai yöpaikkaan, olisivat erityisen mielissään enemmästä vapaa-ajasta verrattuna lisätuloihin.

Mitä nämä tutkimukset siis lopulta kertovat? Jos haluat olla onnellisempi ja omaat jo riittävästi rahaa perusasioita varten, tulisi sinun antaa enemmän arvoa ajalle. Loppujen lopuksi onkin paljon helpompaa kontrolloida omaa vapaa-aikaa verrattuna pankkitiliin.

 

Lue myös: 98 parasta asiaa elämässä, joita ei rahalla saa

Lue lisää: hyvä mieli & onni uutisia

Lähde: Sciencealert.com
Lähde: Artikkelikuva: Unsplash / Fernando Brasil