Ahdistuneisuus on avuksi kriisitilanteissa ­- tutkimus selittää ”kuudetta aistia”

12.7.2018

Uuden ranskalaisen tutkimuksen tulokset auttavat selittämään niin kutsuttua “kuudetta aistia”, eli kykyä aistia uhkaavat tilanteet. Tulosten mukaan erityisesti diagnosoimatonta ahdistuneisuutta tuntevat ihmiset ovat normaalia paremmassa valmiustilassa.

Ihmisaivojen tietyt alueet voivat havaita uhkaavan tianteen 200 millisekunnin nopeudella. Tutkimuksessa selvisi, että eri ihmiset aistivat uhan eri osissa aivoja kuin toiset. Ahdistuneet ihmiset käsittelevät uhkatilanteita toiminnasta vastaavissa aivojen osissa, kun taas rennommat ihmiset käsittelevät niitä aistien piirissä, joka vastaa kasvojen tunnistuksesta. Näin ollen ahdistuneet ihmiset ovat muita valmiimpia toimimaan uhkatilanteissa.

Tutkijat myös selvittivät, mistä aivot tunnistavat uhkaavalta vaikuttavan henkilön; yllättävän tärkeässä osassa on se, mihin henkilön katse on suunnattu. Aivot aistivat herkemmin vihaisen katseen jos se on kohdistettu suoraan itseen päin, eikä jonnekin muualle. Negatiivissävytteiset ilmeet ovat muutenkin helpommin aistittavissa kuin positiiviset.

Lue lisää aiheesta Terveys & hyvinvointi!

Lähde: Sciencedaily.com
Kuva: Unsplash / Joshua Rawson-Harris