Selvin päin olevat ihmiset saavat humalaiset tuntemaan itsensä vielä humalaisemmiksi

5.10.2016

Monet ihmiset ovat nähneet elokuvia, joissa humalainen henkilö syyttää muita henkilöitä humalatilastaan. Mutta uusi brittitutkimus osoittaa, että oikeassa elämässä, selvin päin olevien henkilöiden seuralla on vaikutusta, no, selvemmin päin olemiseen.

 

Tutkijat huomasivat, että ihmiset, joiden ympärillä on muita ihmisiä jotka ovat humalassa, aliarvioivat enemmän omaa humalatilaansa. Mutta kun ympärillä oli enemmän selvin päin olevia henkilöitä, juomarit saattoivat yliarvioida omaa humalatilaansa. Toisin sanoen, jos humalainen henkilö elokuvassa on selvin päin olevien henkilöiden seurassa, hänen pitäisi helpommin ymmärtää, että hän on enemmän humalassa kuin seurueensa.

 

“Tutkijat ovat tähän asti työskennelleet siinä olettamuksessa, että he, jotka juovat eniten alkoholia liikaa, olettavat muidenkin tekevän niin.” sanoo Simon Moore, kansanterveyden professori Cardiffin yliopistosta, ja tutkimuksen johtaja. “Selvisi, että riippumatta siitä miten paljon joku on juonut, jos he tutkivat muita, jotka ovat juoneet enemmän kuin hän itse, he kokevat, että heidän juomisensa ei ole vielä niin paha eikä siinä ole terveysriskiä”, Moore lisäsi. Toisin sanoen, ihmiset arvioivat oman humalatilansa vertaamalla itseään toisiin ihmisiin ympärillään. Ja kun he heidän ympärillään on ihmisiä, jotka ovat humalassa, he myös helpommin hyväksyvät oman humalatilansa.

 

Tutkimuksessa tutkijat tutkivat neljää eri kohdetta Cadriffissa, Walesissa, jossa on vilkas yöelämä. Kellonajan 20:00 – 3:00 välillä tutkijat lähestyivät joka seitsemättä henkilöä, joka käveli ohitse, ja kysyi, saisivatko he mitata henkilön alkoholin määrän puhallustestillä.

 

Tämän lisäksi tutkijat haastattelivat näitä ihmisiä kysymällä, kuinka humalassa he olettavat olevansa, ja kokivatko he oman juomisensa terveysriskinä. Esimerkiksi, osanottajat arvioivat oman humalatilansa asteikolla 1 (täysin selvin päin) – 10 (todella humalassa), ja kuinka he näkevät, että heidän juomisensa voisi vahingoittaa heidän terveyttään seuraavan 15 vuoden aikana asteikolla 1 (ei yhtään) – 10 (erittäin todennäköisesti).

 

Kun he haastattelivat päihtyneitä yksilöitä, tutkijat kysyivät suullista suostumusta, ja he kertoivat henkilöille, että he saavat lopettaa osallistumisen tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Vuoden aikana tutkijat ottivat alkoholimittauksia yli 1800 ihmiseltä, ja he keräsivät kyselyvastauksia 400 näistä yksilöistä. Ihmiset, joiden veren alkoholipitoisuus oli 0 ei otettu tähän analyysiin mukaan. Tutkimukset osoittavat, että keskimäärin ihmiset sanoivat tuntevansa olonsa “kohtalaisen” humalaisiksi, ja sanoivat, että heidän terveytensä oli “kohtalaisesti” riskin alla heidän juomistottumuksissaan.

 

Matemaattisia kaavoja käyttäen, tutkijat laskivat keskimääräisen humalatilan verrattuna siihen, miten humalassa ihmiset oikeasti olivat, ja kuinka suuren terveysriskin alla he luulivat olevansa. Tutkijat ottivat huomion myös sen, miten ihmiset saattavat reagoida, jos ympärillä on humalaisia ihmisiä tai jos ympärillä on selvin päin olevia ihmisiä. Perustuen näihin kaavoihin, “näyttää siltä, että juojat ovat enemmän tietoisia omasta humalatilastaan, kun heidän porukassaan on ihmisiä, jotka ovat selvin päin”, laatijat kirjoittivat.

 

Tulokset osoittivat, että “selvin päin olevien ihmisten läsnäololla on suurempi vaikutus ihmisiin, jolloin ihmiset ymmärtävät paremmin riskit sekä humalatilansa, verrattuna siihen tilanteeseen, kun ympärillä on muita erittäin humalaisia ihmisiä.”. Löydöksillä voi olla tärkeitä vaikutuksia kansanterveyteen, Moore sanoi. Vähentääksemme alkoholin ylikäyttöä, Moore ehdottaa, että kannattaa ottaa enemmän selvin päin olevia ihmisiä ympärilleen.

 

Tutkijat huomasivat, että tässä tutkimuksessa oli myös rajoituksia. On mahdollista, että tutkimukseen osaa ottaneilla ihmisillä oli suhteita toisiinsa, jotka ovat saattaneet vaikuttaa siihen, miten paljon he juovat. Tutkijat yrittivät kuitenkin haastatella ihmisiä, jotka eivät olleet osana samaa sosiaalista piiriä, mutta koska kohteet olivat samoja, tätä oli vaikea välttää, tutkijat sanoivat.

 

Tutkimus julkistettiin 12.09 BMC Public Health julkaisussa.

 

Lähde: Huffington Post

Artikeklikuva: Pixabay