Nainen ajaa punaisella sähköpyörällä töihin

Tutkimukset osoittavat: työntekijälle hankittava sähköpyörä on erinomainen sijoitus

17.6.2023

Pyöräily on tehokas ja armollinen liikuntamuoto koko vartalolle

Liikunnalla on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia, ja siten liikkumisen tulisi olla tärkeässä roolissa myös jokaisessa työyhteisössä ja yrityksessä. Pelkästään terveysliikuntaa suositellaan jokaiselle aikuiselle vähintään 150 minuuttia per viikko.

Terveysliikuntaan liittyvistä liikuntamuodoista yksi tärkeimmistä on reipas pyöräily. Pyöräilyn erinomaisuus liikuntamuotona perustuu muun muassa siihen, että se soveltuu erinomaisesti niin yksilölle kuin yksilölle. Pyöräillessä nivelet saavat liikettä, mutta ne eivät rasitu väärällä tavalla. Samaan aikaan lihakset saavat kaipaamaansa harjoitusta ja muun muassa keuhkot kiittävät pyöräilyn tarjoamista aerobisista vaikutuksista.

Nykypäivän ihmiset elävät kuitenkin maailmassa, jossa jatkuvasta kiireestä on tullut eräänlainen normi. Perhe- ja työelämän yhdistäminen sillä tavalla, että aikaa jää myös itsestä huolehtimiseen, on yhä haasteellisempaa ja siksi meidän tulee olla luovia löytääksemme aikaa liikunnalle. Yksi erinomainen tapa ottaa kaikki irti hyötyliikunnasta on työmatkan taittaminen pyörällä, jolloin kaksi kärpästä saadaan yhdellä iskulla; töihin, kun on joka tapauksessa mentävä ja työmatkaan varattava siten aikaa.

Suomalaiset liikkuvat yhä vähemmän

Viime vuosina olemme joutuneet yhä enenevissä määrin lukemaan huolestuttavia uutisia liittyen siihen, miten vähän suomalaiset liikkuvat. Tämä on johtanut erilaisten terveysongelmien lisääntymiseen ja sitä kautta esimerkiksi suomalaisten työkyky on kärsinyt.

Liikunta on työhyvinvoinnin tärkeä edistäjä ja jokaisen suomalaisen tulee kantaa vastuunsa siitä, että me voimme tulevaisuudessa paremmin.

Yritysten kohdalla edellä mainittuun liittyen liitetään usein termi “yhteiskuntavastuu”. Käytännössä ottaen yhteiskuntavastuulla viitataan vastuun ottamiseen, mitä tulee yhteiskunnan viemiseen parempaan suuntaan. Yksi erinomainen tapa kantaa oma kortensa kekoon on juuri esimerkiksi päätös tarjota työsuhdepyörä työntekijöille.

Mutta, miksi sitten juuri sähköpyörä?

Sähköpyörä ei ole mikään laiskan ihmisen menopeli – se vain madaltaa kynnystä liikkumiselle

Moni saattaa miettiä polkupyörän hankintaa joko itselleen tai työntekijöilleen harkitessa, voisiko sähköpyörä olla hyvä vaihtoehto.

Mikäli mielessä pyörii kysymys tavallisen polkupyörän ja sähköpyörän välillä, pohdinta saattaa herkästi johtaa virheelliseen olettamaan, mitä tulee sähköpyöräilyyn. Tasaisin väliajoin sitä nimittäin kuulee edelleen sähköpyörää kutsuttavan laiskan ihmisen menopeliksi.

Laiskuuden ja sähköpyörän yhdistäminen samaan lauseeseen ei voisi kuitenkaan olla kauempana totuudesta. Tämä paljastui esimerkiksi vuonna 2019 julkaistusta yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka tutkimustulos oli seuraava: sähköpyöräily on ihan yhtä tehokas liikuntamuoto kuin niin sanottu perinteinen pyöräily.

Edellä mainitun ohella tutkimuksen parasta antia oli se, etteivät tutkimukseen osallistuneet kokeneet sähköpyöräilyä yhtä raskaaksi kuin perinteistä pyöräilyä, vaikka intensiteetti ja fyysinen kuorma olivatkin samalla tasolla. Näin ollen kynnys pyöräilyn aloittamiseen sähköpyörällä on tavalliseen polkupyörään verrattuna aidosti matalampi – esimerkiksi työmatkojen osalta.

Edellä mainittu näkyi myös eräässä toisessa taannoin tehdyssä tutkimuksessa: automatkat taitetaan useammin pyörällä, kun perinteiset polkupyörät vaihtuvat sähköpyöriin. Kun tähän yhdistetään vielä se, että sähköpyörällä hikoilun kontrollointi on helpompaa kuin perinteisellä kaksipyöräisellä, töihin ei tarvitse välttämättä mennä hiki hatussa ja antaa sen estää työmatkapyöräilyä.

Sähköpyörä vähentää sairaspoissaolopäiviä

Yksi suurimmista yritysten kohtaamista haasteista on sairaspoissaolopäivien määrä ja niiden hinta.

Jo pelkkä terveysliikunta auttaa asiassa ja siksi eri liikuntaetujen tarjoamisen tulisi olla yksi yritystoiminnan kulmakivistä. Sähköpyöräily okinn turvallinen tapa liikkua ja pitää huolta omasta terveydestään – tai työntekijän terveydestä.

Mutta millä kaikilla tavoin sähköpyöräily sitten vaikuttaa terveyteen, ja miten se heijastuu yrityksen toimintaan?

Rasittaa vähemmän niveliä kuin perinteinen pyöräily

Koska sähköpyörällä ajaminen rasittaa vähemmän niveliä kuin tavallinen pyöräily, mikä korostuu erityisesti vähääkään mäkisemmässä maastossa, se vähentää fyysistä kuormaa vääristä paikoista. Tämän myötä pyöräily koetaan miellyttävämmäksi ja se on omiaan johtamaan pidempien pyörämatkojen tekemiseen kuin perinteisellä pyörällä. Kun nivelet saavat oikeanlaista liikuntaa, vaikuttaa se positiivisesti jaksamiseen myös työpaikalla.

Auttaa vammoista ja sairauksista kärsiviä

Mikäli työntekijälläsi on esimerkiksi jonkinasteinen nivelvamma, jokin muu arkipäiväinen loukkaantuminen, tai astetta vakavampi sairaus, sähköpyörä vauhdittaa sekä toipumista että parhaimmillaan myös ennaltaehkäisee mahdollisten vammojen ja sairauksien syntymistä. Tällöin puhutaan terveysliikunnasta, joka muun muassa ehkäisee verenkiertoelimistö- ja sydänsairauksia – puhumattakaan esimerkiksi ylipainon aiheuttamista muista sairauksista.

Flunssat vähenevät, koska vastustuskyky paranee

Kun ihminen liikkuu, immuuniteetti paranee. Näin on myös sähköpyörien kohdalla: säännöllisesti liikkuvat henkilöt sairastuvat 29 prosenttia ei-säännöllisesti-liikkuvia henkilöitä harvemmin muun muassa ylähengitysteiden infektiosairauksiin.

Luonnollisesti säännöllisesti tapahtuvalla sähköpyöräilyllä on myös muita positiviisia terveysvaikutuksia kuin vain edellä mainitut.

Sähköpyörä on tuloverovapaa 1 200 euroon saakka

Sähköpyörä ei ole yhtä edullinen hankinta kuin perinteinen polkupyörä. Suomen valtio kannustaa kuitenkin ihmisiä liikkumaan ja siksi sähköpyörän hankinnasta on tehty osittain tai kokonaan tuloverovapaata – aivan, kuten perinteisen polkupyörän.

Työsuhdesähköpyörä on työnantajalle tuloverovapaa 1 200 euroon saakka. Käytännön osalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työnantaja tarjoaa työntekijälleen työsuhdesähköpyörän, jonka arvo on maksimissaan 100 euroa kuussa ja/tai 1 200 euroa vuodessa, tällöin kyseessä on verovapaa luontoisetu.

Mikäli tarjotun työsuhdesähköpyörän arvo on enemmän kuin 100 euroa kuussa ja/tai 1 200 euroa vuodessa, tällöin tuloeveroa maksetaan vain summan ylittävältä osalta.

Lue lisää: lifestyle & vapaa-aika uutisia