Naisten muistin rappeutuminen voi alkaa jo hyvin aikaisin – tässä tutkittu ikä

9.1.2020

Tuoreen tutkimuksen mukaan naisten muisti ja kyky ajatella nopeasti saattavat heiketä jo viidenkymmenen ikävuoden paikkeilla. Aikaisemmin arvio on ollut huomattavasti korkeampi.

UCLA-yliopiston ja Brandeisin yliopiston tutkijat analysoivat yli 2000 keski-ikää lähestyvää naista 10 vuoden ajan. Tutkimusten aikana havaittiin, että naisten kognitiiviset kyvyt heikkenivät jopa 5% tutkimusjakson aikana. Episodisessa muistissa vastaava pudotus oli 2%.

 

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimukseen valikoitiin naisia, jotka olivat juuri ohittaneet menopaussin. Kokeita tehtiin yhden ja kahden vuoden välein keskimäärin kuuden vuoden ajan naista kohti.

”Tuloksemme antavat vahvoja näyttöjä keski-ikäisten naisten kognitiivisesta vanhenemisesta,” tutkijat kirjoittavat tutkimuksessaan.

Tutkijat huomauttavat, että aikaisemmat tutkimukset eivät ole johdonmukaisesti mitanneet alle 60-vuotiaiden naisten kognitiivista suorituskykyä. He myös lisäävät, että lisätutkimuksia on teetettävä, jotta voitaisiin tunnistaa muistin rappeutumiseen johtavat tekijät ja täten löytää ratkaisuja rappeutumisen hidastamiseen.

 

Mistä hidastuminen johtuu?

Tutkijat myös sanoivat, että vaikka muutokset tapahtuvatkin menopaussin aikana, kognitiivinen hidastuminen tuskin johtuu hormonaalisista muutoksista, sillä ”kognitiivisissa kyvyissä ei näkynyt nopeita laskupiikkejä juuri menopaussin aikana tai sen jälkeen.”

Tutkijoiden mukaan kognitiivisella rappeumalla ei myöskään ole havaittu olevan yhteyttä muiden terveyden osa-alueiden heikkenemiseen.

 

Naisten ja miesten vertailua

Tutkimukseen ei sisällytetty miehiä, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on jo havaittu yli 40-vuotiaiden miesten omaavan huonommat muistikuvat elämistään verrattuna saman ikäisiin naisiin. Naisten on myös todettu muistavan keskusteluja miehiä paremmin.

Lue lisää: terveys & hyvinvointi uutisia

Lähde: Independent.co.uk
Lähde: Pixabay.com