Minä-ajatuksesta kohti yhteisöllisyyttä: kuinka sosiaalinen kanssakäyminen on edelleen tärkeää

26.3.2021

Vuosituhannen alku on ollut ympäri maailmaa kovan kulutuskulttuurin ja yksilön korostamista. Yksilön halut, tarpeet ja kokemukset nousivat monesti yhteisön tarpeiden yläpuolelle, joka taas vei ihmisiä kauemmas toisistaan. Vanhat naapuri- ja perhesuhteet ovat hävinneet erillisten arki- ja työkiireiden mukaan sekä teknologian kehityksen myötä.

Viimeiset vuodet ovat kuitenkin osoittaneet yhteisöllisyyden tärkeyden. Kuka tahansa ei voi nostaa itseään yhteisön yläpuolella ja sosiaalinen kanssakäynti on yhtä tärkeämpää. Ihmiset haluavat jutella keskenään, jakaa kokemuksiaan ja elämyksiään.

 

Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa?

Moni nykyajan nuori on jo kasvanut vahvasti yksilökulttuurissa, joten heille yhteisöllisyys voi tuntua oudolta. Varsinkin teknologian ja tekniikan kehitys on sulkenut monet kotiin ja täten kauas aikaisemmin yhteisenä toimina tapahtuvista asioista. Vain harva tänä päivänä osallistuu talkoisiin tai koulun myyjäisiin, jotka ovat tärkeitä paikkoja solmia yhtenäisyyden tunnetta.

Yhteisö muodostuu kuitenkin pitkän työrupeaman jälkeen. Sen perustana on vahva luottamus, sitoutuminen, motivaatio, osallistuvuus ja läheisyys tietyn ihmisryhmän kanssa. Sen ei tarvitse olla koko kaupunki, vaan jopa samassa talossa asuvat naapurit ja perheet voivat muodostaa kiinteän yhteisön.

Monelta on voinut unohtua, että yhteisöt, yhteinen tekeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen kuuluvat ihmisen perustarpeisiin. Se antaa itselle tärkeyden tunteen sekä ne toimivat yhteiskunnan pohjana. Monesti lause “vedetään yhtä köyttä” kertookin kaiken tarpeellisen siitä, kuinka yhteisönä pystytään voittamaan kaikki haasteet.

Esimerkiksi netin live kasino on tästä erinomainen esimerkki. Aikaisemmin pelkästään yksinpeleinä videopelejä pelaavat ovat löytäneet tiensä live-pelien pariin, jossa keskustelu käy vilkkaasti jakajan kuin muidenkin pelaajien kanssa. Tämä on yksi vahva syy siihen, miksi live-kasinot ovat niin suosittuja tälläkin hetkellä.

 

 

Yhteisöllisyyden hyödyt

Yhteisöllisyyden hyödyt koetaan tarpeellisiksi enemmänkin eläkeiässä tai työyhteisössä, mutta se on kuitenkin tärkeä voimavara koko elämän ajan. Ihan ensimmäiseksi jokainen meistä solmii perheensä kanssa tiiviin yhteisön, joka toimii alustana monille muille suhteille niin koulussa kuin työpaikalla.

Perheyhteisöä ylläpitää tietyt säännöt ja perinteet. Kaiken liimana toimii luottamus: mitä parempi luottamus yhteisössä on, sitä menestyksekkäämmin se pystyy toimimaan ja menestymään. Juuri tästä syystä se on erittäin tärkeää työpaikoilla.

Yksilö tuntee toimivansa vahvalla pohjalla, joka pitää huolta hänestä myös silloin, kun hän epäonnistuu. Se myös kasvattaa itseluottamusta ja halu auttaa muita niin yhteisössä kuin yhteisön ulkopuolella kasvaa. Samalla yhteisön ollessa kunnossa, yksilö voi keskittyä myös hyvinvointiin, kuten ihmissuhteisiinsa.

 

Yhteisöllisyyden haasteet

Luottamus voidaan luoda vain olemalla täysin rehellinen ja avoin toisten kanssa. Jokaisen täytyy tuntea olevansa hyväksytty yhteisön jäsen. Varsinkin juuri sellaisenaan kuin on. Valitettavasti yhteisö pystyy syrjimään edelleen sen mielestä normaalista poikkeavia jäseniään, joka johtaa suureen epäluottamukseen.

Ryhmittymät muodostuvat helpoiten niiden keskuudessa, jotka tykkäävät samoista asioista  ja elävät samalla tavalla, mutta sen ei tulisi olla yhteisöön hyväksyttävien jäsenten määrittelevä tekijä. Tulevaisuuden yhteiskuntien suurin haaste onkin saada kaikki mukaan sosiaaliseen kanssakäymiseen samanarvoisina ja ilman syrjäytymisen pelkoa.

Yhteistyö kaikkien yhteisön jäsenten välillä on erittäin tärkeää. Vastavuoroisuus ja kommunikointi ovat kuitenkin vaikeita asioita, joita tulisi työstää aktiivisesti samoin kuin koko yhteisön ilmapiiriä. Se ei välttämättä muodostu itsestään.

 

Syrjäytyneitä ei saisi syntyä

Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin suurempaan yhteisöön. Se antaa turvan lisäksi myös yhteiskuuluvuuden tunteen. Se vaikuttaa myös hyvinvointiin. Epäluottamus suurempia tahoja kohtaan ja syrjäytyneisyys voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Stressi voi johtaa muun muassa lihavuuteen, korkeaan verenpaineeseen ja sydänsairauksiin.

Syrjäytyneiden piirissä ja samoin huonosti toimivissa yhteisöissä vallitsee negatiivinen ilmapiiri, joka vaikuttaa muihin. Yhteisöllisyyttä tulisi työstää nuoresta lähtien ja varsinkin aikuisiässä, jotta yksilö menestyisi paremmin ja elämänlaatu paranee.

Lue lisää: lifestyle & vapaa-aika uutisia

Lähde: Unsplash / Helena Lopes
Lähde: Unsplash / Tim Marshall