Tutkimus: Miehen terveys on vaimon terveyttä tärkeämpää parisuhteen kannalta

4.5.2021

Tutkimusten mukaan avioliitossa elävät ihmiset ovat muita onnellisempia. Mutta mitä tapahtuu, kun pitkään yhdessä elänyt aviopari alkaa ikääntyä ja terveys alkaa pettää? Ja miten se vaikuttaa avioliittoon?

Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan avioliiton laatu ja onnellisuus kärsii, jos miehen terveys pettää, mutta naisen kohdalla tilanne on toinen.

 

Miehen kunto vaikuttaa riitelyn määrään

Tutkimuksen teettäneet Chicagon yliopiston tutkijat seurasivat yhteensä 953 avioparia vuosien ajan. He huomasivat, että vaimot, joiden miesten terveydentila oli alkanut heiketä, ilmoittivat heidän avioliittojen sisältävän enemmän konflikteja verrattuna avioliittoihin, joissa mies oli vielä hyvässä kunnossa.

Sama ei kuitenkaan päde, jos tilanteen kääntää toisinpäin. Miesten raportointi avioliiton tilanteista ei muuttunut millään tavalla, oli vaimo sitten hyvässä tai huonossa kunnossa.

 

Nainen toimii parisuhteen eksperttinä

Tutkijoiden mukaan ero voi johtua siitä, että naisten rooli muuttuu avioliiton edetessä iltaan.

“Naisia kutsutaan joskus “parisuhde-eksperteiksi” avioliitoissa. Tämä kumpuaa naisten paremmista sosioemotionaalisista kyvyistä ja siitä, että vaimo huolehtii usein avioliiton molempien osapuolien terveydestä,” tutkijat kirjoittavat. ”Sairaasta kumppanista huolehtiminen on täten keskimäärin raskaampaa naisille.”

 

Halutaanko kaavaa muuttaa?

James Iveniuk, yksi tutkijoista, näkee tilanteen muuttuvat tulevien sukupolvien varttuessa:

“Emme voi vielä ennustaa, mitä nykyisen nuoren sukupolven kanssa käy, kun he kasvavat vanhaksi,” Iveniuk sanoo. ”Voi olla, että heistä tulee entistä perinteisempiä ja nykyinen kaava jatkuu. Voi myös olla, että tarkkailtuaan omia vanhempiaan ja isovanhempiaan he haluavat muuttaa kaavaa. Näin ollen tilanne voi naisten ja miesten välillä tasoittua piankin.”

Lue lisää: terveys & hyvinvointi uutisia

Lähde: Huffington Post
Lähde: Artikkelikuva / pixabay