Lasten kanssa nukkuminen haittaa äitien unta enemmän kuin isien

8.12.2018

Tuore tutkimus todistaa sen, mitä monet naiset jo tietävät: äidit ovat univajeisia. Lasten läsnäolo kotona vaikuttaa paljon negatiivisemmin äitien nukkumiseen verrattuna isiin, kertoo Georgia Southern- yliopiston tutkijat.

 

Naiset väsyneitä myös päivisin

“Uskon, että nämä löydökset tukevat niitä naisia, jotka valittavat olevansa uupuneita,” kertoo päätutkija Kelly Sullivan. ”Tutkimuksemme mukaan naiset eivät vain nuku liian vähän, vaan he ovat myös väsyneitä päivisin.”

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 5805 ihmistä. Osallistujilta kysyttiin, kauan he nukkuvat ja kuinka monena päivänä he tunsivat itsensä väsyneeksi viime kuussa. Tutkimuksessa oletettiin optimaalisen nukkumisajan olevan 7-9 tuntia, kun taas alle 6 tunnin yöunet ovat alimittaiset.

 

Univajeen syyt

Tutkijat ottivat huomioon iän, sukupuolen, koulutuksen, parisuhdestatuksen, lapsien määrän kotona, tulotason, painoindeksin, liikunnan määrän, työllisyystilanteen ja kuorsauksen etsiessään syitä univajeeseen.

Tutkimuksessa oli mukana 2908 enintään 45-vuotiasta naista. Heidän joukossaan ainoa unen määrää ja laatua heikentävä tekijä oli lapsien määrä kotitaloudessa; jokainen lapsi nosti univajeen todennäköisyyttä melkein 50 prosenttia.

Alle 45-vuotiaista äideistä puolet ilmoitti nukkuvalta vähintään 7 tuntia yössä. Lapsettomilla vastaava lukema oli 62 prosenttia.

Mitkään muut tekijät, kuten liikunta, parisuhdestatus tai koulutus, eivät näytä vaikuttavan nuorten naisten uneen.

 

Kuinka usein äidit kokevat itsensä väsyneeksi?

Tutkijat havaitsivat lasten vaikuttavan myös siihen, kuinka usein naiset kokevat itsensä väsyneiksi. Äidit kokivat itsensä väsyneiksi keskimäärin 14 päivänä kuukaudessa, kun taas lapsettomat olivat väsyneitä ainoastaan keskimäärin 11 päivänä kuussa. Miesten kohdalla ei ollut havaittavissa samanlaisia vaikutuksia, mitä tulee lapsiin.

“Riittävä uni on avainasemassa, kun ajatellaan terveyttä kokonaisvaltaisesti. Univaje vaikuttaa herkästi sydämeen, mieleen ja kehon painoon,” Sullivan sanoo. ”On tärkeää ymmärtää, mikä estää ihmisiä lepäämästä riittävästi, jotta voimme auttaa heitä matkalla kohti terveempää elämää.”

Lue lisää: terveys & hyvinvointi uutisia

Lähde: Eurekalert.org
Lähde: Artikkelikuva / Pixabay