Jos haluat elää pidempään niin hanki näitä – edessäsi on iso päätös

28.11.2020

Joillekin ihmisille lasten hankkiminen on ollut varmaa jo nuoresta iästä lähtien, joillekin ihmisille päätös lasten tekemisestä on hankalampi.

 

Vanhemmuus pidentää elinaikaa

Vastikään julkaistu tutkimus voi kuitenkin helpottaa päätöksentekoa. Sen mukaan vanhemmuus voi pidentää elinajanodotettasi. Tämä pätee, vaikka monet vanhemmat vitsailevatkin mielellään sillä, että lasten kasvatus on välillä tappavan rankkaa.

Tutkimus teetettiin Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Tuloksien mukaan ihminen elää pidempään 60 ikävuoden jälkeen, jos hänellä on vähintään yksi lapsi.

 

Näin tutkimus tehtiin

Tutkijat käyttivät tutkimuksessa Ruotsin väestödataa, joka käsitti yli 1.4 miljoonaa ruotsalaista miestä ja naista, jotka olivat syntyneet vuosien 1911 ja 1925 välillä.

Tutkijat havaitsivat, että isät elivät keskimäärin 20.2 vuotta 60 ikävuoden yli, kun taas lapsettomilla miehillä vastaava luku oli 18.4 vuotta.

Naisten kohdalla äidit elivät keskimäärin 24.6 vuotta 60 ikävuoden päälle, lapsettomat naiset kuolivat keskimäärin puolitoista vuotta nuorempina.

 

Mielenkiintoisuudet eroavaisuudet

Tutkijat havainnollistivat tuloksia seuraavalla esimerkillä: kuolemanriski 80-vuotiaalla miehellä on 7,4 prosenttia, jos hänellä on lapsi, ja 8,3 prosenttia, jos hänellä ei ole lapsia.

Tutkimuksessa löydettiin myös mielenkiintoisia eroavaisuuksia avioitujen ja yksin elävien miesten välillä. Ero kuolemanriskissä oli korkeampi yksin elävillä miehillä, 1,2 prosenttia, kun taas avioituneilla miehillä ero oli vain 0,6 prosenttia.

“Yksinäiset miehet voivat olla riippuvaisempia lapsistaan johtuen kumppanin puutteesta,” tutkijat pohtivat.

”He ovat myös todennäköisemmin matalasti koulutettuja, kun taas yksin elävillä naisilla tilanne on päinvastainen.”

 

Onko lapsen sukupuolella väliä?

Vaikka aikaisempien tutkimusten mukaan tyttärien vanhemmat elävät pidempään kuin poikien vanhemmat, ei tämän tutkimuksen mukaan lasten sukupuolella ole mitään väliä.

Tutkijat myöntävät, ettei tuloksista voida vetää pitäviä syy-seuraussuhteita. He kuitenkin sanovat, että ”tulokset ovat sopusoinnussa aikaisempien tutkimusten mukaan siinä, että lapsettomilla ihmisillä on vaikeuksia saada ulkopuolista tukea iän karttuessa.”

Lue lisää: terveys & hyvinvointi uutisia

Lähde: Independent.co.uk
Lähde: Pixabay